Chủ Đề 4: Tính Chất Hóa Học Của Vật Chất


Hai chiếc xẻng xúc đất

Quan sát hai chiếc xẻng trong hình trên. Cả hai chiếc xẻng được để ngoài trời trong vài tuần. Một chiếc bị han rỉ, nhưng chiếc còn lại thì không. Chiếc xẻng bị rỉ được làm bằng sắt, chiếc còn lại được làm bằng nhôm. Khả năng bị rỉ sét là một trong các tính chất hóa học của sắt nhưng không phải là tính chất hóa học của nhôm.

Tính chất hóa học là gì?

Tính chất hóa học của vật chất là những đặc tính chỉ có thể đo lường hoặc quan sát được khi vật chất trải qua một sự biến đổi trở thành một chất hoàn toàn khác.

Ví dụ, khả năng bị rỉ của sắt chỉ có thể được quan sát khi sắt thực sự bị rỉ. Khi điều đó xảy ra, sắt kết hợp với oxy và trở thành một chất khác gọi là sắt oxit. Sắt rất cứng và có màu bạc, trong khi sắt oxit có dạng vảy và màu nâu đỏ. Ngoài khả năng bị rỉ sét, các tính chất hóa học khác bao gồm khả năng phản ứng với các chất khác và khả năng cháy.

Khả năng phản ứng với các chất khác

Khả năng phản ứng với các chất khác là khả năng của vật chất kết hợp hóa học với các chất khác. Trong khi một số chất rất dễ tham gia phản ứng hóa học, một số chất khác lại cực kỳ khó tham gia phản ứng.

Ví dụ, Kali rất dễ phản ứng, ngay cả với nước. Khi một miếng kali có kích thước bằng hạt đậu được thả vào một lượng nhỏ nước, nó sẽ phản ứng rất mạnh. Các em có thể quan sát phản ứng này trong video dưới đây. Ngược lại, các khí quý như Heli hầu như không bao giờ phản ứng với bất kỳ chất nào khác.

Video minh họa thí nghiệm Kali phản ứng với nước

Khả năng cháy

Khả năng cháy là tính dễ cháy của vật chất. Khi vật chất cháy, nó kết hợp với oxy và biến đổi thành các chất khác nhau. Gỗ là một ví dụ về chất dễ cháy.

Gỗ cháy biến thành tro, khí cacbonic, hơi nước và các chất khí khác. Ta có thể thấy tro trong hình trên còn các chất khí thì vô hình

Làm sao ta biết rằng tro gỗ là một chất khác với gỗ? Đó là bởi vì tro có những tính chất khác với gỗ. Ví dụ, tro có màu xám và dạng bột, trong khi gỗ có màu nâu và cứng.

Ngoài gỗ, các chất nhiên liệu đều có tính dễ cháy. Chúng bao gồm nhiên liệu hóa thạch như than đá, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ và các nhiên liệu được điều chế từ dầu mỏ như xăng và dầu hỏa. Các chất làm bằng gỗ như giấy và bìa cứng cũng dễ cháy.

Tổng kết

Tính chất hóa học

Nguồn: Tổng hợp