Chủ Đề 6: Hợp chất


Phân tử Cacbon Điôxit

Trong tự nhiên, có vật chất là các đơn chất, chúng không thể bị chia nhỏ thành các chất đơn giản hơn. Các vật chất khác lại là hợp chất. Mô hình trên đại diện cho một hợp chất. Hợp chất mà nó đại diện là Cacbon Đioxit, một loại khí mà chúng ta thở ra trong quá trình hô hấp.

Hợp chất là gì?

Hợp chất là chất được tạo thành khi hai hay nhiều nguyên tố kết hợp với nhau.

Ví dụ, hợp chất Cacbon Đioxit hình thành khi một nguyên tử Cacbon (màu đen trong mô hình trên) kết hợp với hai nguyên tử Oxy (màu đỏ). Một ví dụ khác về hợp chất là nước. Nước hình thành khi hai nguyên tử Hidro kết hợp với một nguyên tử Oxy.

Video về Hợp chất hóa học

Phân tử của mỗi hợp chất luôn luôn được tạo thành từ các nguyên tố và tỉ lệ giống nhau.

Ví dụ, tất cả các phân tử Cacbon Đioxit luôn có hai nguyên tử Oxy liên kết với một nguyên tử Cacbon. Tất cả các phân tử nước luôn có hai nguyên tử Hidro liên kết với một nguyên tử Oxy. Dù nước trong đại dương, trong ao hồ hay trong cơ thể con người cũng đều có cấu tạo phân tử giống nhau.

Tính chất của hợp chất

Tính chất của hợp chất khác với tính chất của các nguyên tố tạo thành nó và đôi khi lại rất khác nhau. Đó là do các nguyên tố trong hợp chất kết hợp và trở thành một chất hoàn toàn khác với các chất ban đầu.

Các em có cho muối vào đồ ăn của mình để tăng hương vị không? Muối ăn là hợp chất Natri Clorua. Nó chứa Natri và Clo. Natri là một chất rắn, phản ứng nổ khi tác dụng với nước. Còn Clo là một khí độc. Nhưng khi kết hợp với nhau trong muối ăn, Natri và Clo tạo thành một hợp chất vô hại mà chúng ta có thể ăn một cách an toàn.

Natri
Clo
Muối ăn

Natri Clorua là một chất rắn màu trắng, không mùi, vô hại trừ khi được ăn với lượng lớn. Trong thực tế, muối ăn là một thành phần cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Cấu trúc của hợp chất

Các hợp chất như Natri Clorua tạo thành cấu trúc gọi là tinh thể. Tinh thể có dạng khung chắc chắn, bao gồm nhiều ion đứng sát nhau một cách có trật tự. Ion bản chất là nguyên tử mang điện.

Tinh thể Natri Clorua bao gồm nhiều ion Natri (hồng) và ion Corua (xanh lá) được sắp xếp một cách trật tự
Hình thành tinh thể Kali Cromat

Các hợp chất như Cacbon Đioxit và nước tạo thành các phân tử rời rạc thay vì cấu trúc tinh thể. Phân tử là hạt nhỏ nhất của hợp chất mà vẫn có các đặc tính của hợp chất. Nó bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tử liên kết với nhau.

Tổng kết

Hợp chất

Nguồn: Tổng hợp