Khoa Học Tự Nhiên


Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và tiên đoán về các hiện tượng và quy luật tự nhiên, dựa trên những thí nghiệm được kiểm chứng chắc chắn. Trong khoa học tự nhiên, giả thuyết được sử dụng rộng rãi để xây dựng những lý thuyết khoa học. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng.

Từ thời xa xưa cho đến thời Trung cổ, đối tượng nghiên cứu của Khoa học tự nhiên là các triết lý tự nhiên. Đến cuối thời Trung cổ, việc giải thích một cách triết học về tự nhiên dần dần được thay thế bởi sự tiếp cận một cách khoa học.

Trước thế kỷ 19, việc nghiên cứu khoa học đã trở nên chuyên nghiệp và có các tổ chức. Các tổ chức này dần dần đạt được tiếng tăm trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

Khoa học tự nhiên tìm hiểu về thế giới quanh chúng ta và vũ trụ. 5 phân ngành chính là: hóa học, thiên văn học, khoa học Trái Đất, vật lý, và sinh học.

Các phân ngành chính của Khoa học tự nhiên bao gồm:

 • Thiên văn học nghiên cứu về các thiên thể và hiện tượng bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất, ví dụ như các vì sao, thiên hà, v.v..
 • Sinh học nghiên cứu về sự sống.
  • Sinh thái học và Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa sự sống và môi trường.
 • Hóa học nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, và các tính chất của vật chất và các biến đổi lý, hóa mà chúng trải qua.
 • Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất, các chuyên ngành gồm có:
  • Địa chất học
  • Thủy văn
  • Khí tượng học
  • Địa vật lý và Hải dương học
  • Khoa học đất
 • Vật lý học nghiên cứu các thành phần cơ bản của vũ trụ, các lực và tương tác của chúng, và các kết quả của các lực này.

Nguồn: Wiki