Cách phát âm đuôi -ED chuẩn như người bản xứ cho người mới bắt đầu

0
117

CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -ED trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: /d; t; əd/

Looked> look /t/

Clapped> Clap /t/

Missed> Miss /t/

Finised > Finish /t/

Laughed > Laugh /t/

Đuôi -ed phát âm là /t/ sau các âm voiceless, tức âm câm.

Phát âm câm bằng cách đẩy không khí qua miệng, không có âm nào đi ra từ thanh quản cả.

Các âm voiceless như: “k”,”p”,”s”,”sh”,”ch”,”f”

Cách phát âm đuôi -ED chuẩn như người bản xứ cho người mới bắt đầu

Smelled> Smell /d/

Saved> Save /d/

Cleaned > Clean /d/

Robbed> Rob /d/

Played > Play /d/

Đuôi -ed phát âm là /d/ sau các âm hữu thanh.

Âm hữu thanh là các âm đi từ thanh quản, khi chạm vào cổ, sẽ có độ rung.

Ví dụ: âm “l”,”v”,”b” và tất cả các phụ âm.

Decided > Decide /əd/

Needed > Need /əd/

Wanted > Want /əd/

Invited > Invite /əd/

Đuôi “-ed” phát âm thành /əd/ sau các âm “t” và “d”.

Âm /əd/ được thêm vào cả âm tiết của một từ.

So sánh:

Looked = 1 âm tiết > look /t/

Clapped = 1 âm tiết > Clap /t/

Smelled = 1 âm tiết > Smell /d/

Wanted = 2 âm tiết > Want /əd/

Tham khảo thêm:

Cách phát âm -ED chuẩn xác và cách để dễ nhớ ngữ pháp cho người mới bắt đầu
Cách phát âm /s/ trong tiếng Anh để giống người bản xứ
Cách phát âm tiếng anh trôi chảy và chuẩn ngữ điệu như người bản xứ
Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here